Ile Wynosi Świadczenie Rodzinne w Hiszpanii?

Zasiłek rodzinny to jeden z najpopularniejszych patentów na finansowe wspomaganie ubogich rodziców wychowujących dziecko. W Hiszpanii, podobnie jak w większości innych państw europejskich, uzyskanie świadczenia rodzinnego jest związane ze spełnieniem kilku obligatoryjnych wymogów oraz zasad.

zasiłek rodzinny w HiszpaniiFoto autor: Sztaf Piotr

Co trzeba zrobić, aby otrzymać zasiłek rodzinny w Hiszpanii?

Przebywając na Półwyspie Iberyjskim, można liczyć na liczne finansowe zapomogi, wśród których największe znaczenie ma zasiłek rodzinny. Ze wsparcia tego mogą korzystać rodzice, którzy posiadają dziecko. Co istotne, nie muszą być oni biologicznymi rodzicami swojej pociechy, aby pobierać dodatkową gotówkę. Zgodnie z obowiązującym w Hiszpanii prawem możliwość pobierania świadczenia rodzinnego przysługuje również przybranym rodzicom. Jest to dość nietypowy zapis, ponieważ w wielu innych krajach na Starym Kontynencie zasiłek rodzinny pobierają tylko biologiczni rodzice. Z zasiłku mogą oczywiście korzystać wyłącznie osoby, które spełniają określone kryterium dochodowe. Środki są wypłacane na dziecko do momentu uzyskania przez nie pełnoletności, czyli 18. roku życia. W niektórych przypadkach okres ten może być jednak wydłużony. Jeżeli dziecko jest niepełnosprawne w co najmniej 65%, to rodzice mogą pobierać zasiłek przez dłuższy czas.

Świadczenie rodzinne w Hiszpanii a dochody – co warto wiedzieć?

W Hiszpanii, podobnie jak w Polsce, zasiłek rodzinny jest przeznaczony dla rodzin zmagających się ze szczególnie trudną sytuacją finansową. Jego celem jest wyrównywanie różnic społecznych i niwelowanie trudności w dostępie do najważniejszych dóbr. Aby zakwalifikować się do uzyskania świadczenia rodzinnego w Hiszpanii, obligatoryjne jest spełnienie wymogu finansowego, zgodnie z którym osoby ubiegające się o zasiłek na dziecko nie mogą zarabiać w skali roku więcej niż 9 328, 39 euro brutto rocznie. Warto jednak pamiętać o tym, że w przypadku większej liczby dzieci kryterium dochodowe jest o wiele bardziej pobłażliwe i dopuszczalne zarobki wzrastają o 15 procent wraz z każdym posiadanym potomkiem. Obecnie wysokość zasiłku wynosi 291 euro rocznie, co daje niespełna 25 euro miesięcznie.

Wysokość zasiłku rodzinnego w Hiszpanii – czy zawsze jest stała?

Pomimo że najpopularniejsza wysokość zasiłku rodzinnego w Hiszpanii wynosi niespełna 25 euro miesięcznie, to nie oznacza to, że jest to wartość stała. W niektórych przypadkach świadczenia wypłacane na dziecko mogą być bowiem znacznie większe. O ich wysokości nie decyduje jednak dochód rodziców, a ewentualna niepełnosprawność potomka. Jeżeli jest on niepełnosprawny przynajmniej w 33%, to w skali roku rodzice otrzymują 1000 euro. Wraz ze zwiększającym się procentem ogólnej niepełnosprawności dziecka wzrasta również wysokość zasiłku. Najwyższą wartość może on przyjąć w przypadku dziecka, które ukończyło 18. rok życia, jednak pozostaje niepełnosprawne w co najmniej 75%. Wówczas przysługuje mu finansowe wsparcie, które opiewa na ponad 500 euro miesięcznie.

W jaki sposób uzyskać zasiłek rodzinny w Hiszpanii?

Uzyskanie zasiłku rodzinnego na Półwyspie Iberyjskim nie jest związane ze szczególnie dużą liczbą formalności, aczkolwiek osoby ubiegające się o finansową zapomogę muszą przejść przez kilka obligatoryjnych etapów. Co najważniejsze, powinny one udać się centrum informacji i zabezpieczenia społecznego. W miejscu tym należy dokładnie omówić swoją sytuację oraz poinformować o chęci ubiegania się o zasiłek rodzinny. Aby prośba została rozpatrzona pozytywnie, rodzice powinni przyjść z dokumentem tożsamości oraz kartą pobytu potwierdzającą, że przebywają na terenie Hiszpanii zgodnie z prawem. Rodzice nie mogą również zapomnieć o zabraniu ze sobą specjalnej karty wydanej przez urząd skarbowy oraz bieżącej książeczki rodzinnej. Dla zwiększenia swojej wiarygodności przydatne jest również okazanie zaświadczenia stwierdzającego aktualne miejsce zamieszkania danych rodziców.

Świadczenie rodzinne w Hiszpanii – jak długo może być pobierane przez rodziców?

W większości przypadków świadczenia rodzinne są pobierane do momentu ukończenia przed dziecko pełnoletności. Jeżeli jednak jest się imigrantem i przyjechało się do Hiszpanii z zamiarem dłuższego osiedlenia, to zasiłek jest przyznawany na takich samych zasadach jak rdzennym mieszkańcom kraju. Rodzice są bowiem upoważnieni do pobierania świadczenia rodzinnego tak długo, jak zamieszkują legalnie na terenie Hiszpanii. Dzięki temu nie muszą się obawiać, że finansowa zapomoga zostanie im niespodziewanie odebrana.

Przeczytaj również: Jak Uzyskać Świadczenie Rodzinne w Hiszpanii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © CostaBlanca24.pl - Costa Blanca w Hiszpanii, przydatne informacje.